Πρόσβαση στο eClass Πρόσβαση στο Webmail



Opencourses
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Opencourses

Το έργο Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανήκει στο Ε.Π Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση και αφορά τόσο τους άμεσα ενδιαφερόμενους (φοιτητές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου), όσο και το ευρύ κοινό.

Σκοπός του έργου είναι:

η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
(ασκήσεις, σημειώσεις, διαφάνειες σε ψηφιακή μορφή και βιντεοσκόπηση διαλέξεων, γενικότερα παραγωγή του κατάλληλου πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία)

η προώθηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτής δράσης της συμβατικής εκπαίδευσης
(ανάρτηση υλικού στην ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματος: http://eclass.hua.gr/, διαθεσιμότητα/πρόσβαση υλικού με άδειες creative commons)

Στο έργο συμμετέχει το σύνολο των Τμημάτων του Ιδρύματος (4 Τμήματα).

Μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή κάνοντας κλικ εδώ.

Επιστροφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Αποδέχομαι