Πρόσβαση στο eClass Πρόσβαση στο WebmailΚέντρο δια Βίου Μάθησης

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων και προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση τόσο των πτυχιούχων όσο και των αποφοίτων λυκείου αποφάσισε (αποφ. Συγκλ. 272/24-3-2016) τη σύσταση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης για τη λειτουργία οργανωμένων προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) σε ποικίλα επιστημονικά πεδία αιχμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

-Βασικές Αρχές Αθλητικής Διατροφής
-Βασικές Αρχές διαχείρισης Παχυσαρκίας Ενηλίκων
-Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
-Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
-Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση και Ένταξη Προσφύγων
-Διοίκηση και Διαχείριση σχολικών μονάδων
-Εργογόνα Συμπληρώματα για Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης
-Ανάλυση Ιατροβιολογικών Δεδομένων με τη Χρήση του Στατιστικού Προγράμματος SPSS

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Αποδέχομαι