Πρόσβαση στο eClass Πρόσβαση στο WebmailΟι δραστηριότητες του αρμοδίου Τμήματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για θέματα Φοιτητικής Μέριμνας, σχετίζονται με τα ακόλουθα:

  • Μέριμνα για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν στη σίτιση των φοιτητών
  • Μέριμνα για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν στη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών
  • Μέριμνα για τη συγκέντρωση, έκδοση και διάθεση διδακτικών σημειώσεων
  • Μέριμνα για τη συγκέντρωση των εγκεκριμένων από τα Τμήματα αιτήσεων για χορήγηση φοιτητικών δανείων, τις οποίες διαβιβάζει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • 'Εκδοση και χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)
  • Παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων της Συγκλήτου, των Ακαδ. Τμημάτων και των Πρυτανικών Αρχών σε θέματα φοιτητικών εκδρομών, δανείων, οικονομικών ενισχύσεων και υποτροφιών

Πληροφορίες: Χριστίνα Λαμπρίδη-Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Επικοινωνία: tacad.foitmer@hua.gr
Τηλ.: 210 9549221
Ώρες υποδοχής: 10.00-14.00 καθημερινά
Οικίσκος Φοιτητικής Μέριμνας, Γραφείο 1

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Αποδέχομαι