Πρόσβαση στο eClass Πρόσβαση στο WebmailΤο Γραφείο ERASMUS - Τμήμα Διεθνών & Δημοσιών Σχέσεων, συμβάλλει δυναμικά και θετικά στις εξωτερικές σχέσεις και τη διεθνοποίηση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρής ακαδημαϊκής συνεργίας με στρατηγικούς εταίρους κυρίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και όχι μόνο.

Ιδιαίτερα προωθεί, υποστηρίζει και προβάλλει, την ακαδημαϊκή συνεργασία και τη συμμετοχή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα. Υποστηρίζει την αμφίδρομη (από και προς το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) διακινητικότητα των φοιτητών, των καθηγητών και του προσωπικού στις δράσεις που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του ERASMUS +.

Για το σχεδιασμό, το συντονισμό και την εποπτεία των ιδρυματικών δράσεων και των γενικών θεμάτων ERASMUS+ έχει οριστεί από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Επιτροπή Erasmus την οποία το Γραφείο ERASMUS υποστηρίζει διοικητικά. Πρόεδρός της είναι η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και την συνθέτουν ο Ιδρυματικός Συντονιστής ERASMUS & ECTS, οι Συντονιστές ERASMUS & ECTS των Τμημάτων και ο Ιδρυματικός υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση μέσω ERASMUS. Οι συντονιστές ERASMUS & ECTS των Τμημάτων εποπτεύουν τις ακαδημαϊκές διαδικασίες και πτυχές των ιδρυματικών δράσεων, και γενικά μεριμνούν για τη διασφάλιση της ποιότητας στη διακινητικότητα μέσω της εφαρμογής των εργαλείων ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) & DS (Diploma Supplement – Παράρτημα Διπλώματος).

Για

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Αποδέχομαι