Πρόσβαση στο eClass Πρόσβαση στο WebmailΠρωτοετής @ HUA

Αγαπητέ Πρωτοετή Φοιτητή/Φοιτήτρια,

Καλώς ήρθες στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο! Είμαστε βέβαιοι ότι από αυτό το Πανεπιστήμιο θα λάβεις όλα τα εφόδια που χρειάζεσαι για να κάνεις το επόμενο βήμα στην ζωή σου, φτάνει να έχεις θέληση και όρεξη. Εδώ θα μάθεις πολλά, μην νομίσεις, όμως, ότι θα τα μάθεις όλα. Εδώ θα ζήσεις εμπειρίες, μην νομίσεις, όμως, ότι είναι οι μόνες που θα χρειαστείς στην ζωή. Στο Χαροκόπειο ξεκινάς ένα ταξίδι για να χτίσεις τα γνωστικά και εμπειρικά σου θεμέλια πάνω στο αντικείμενο σπουδών που επέλεξες, αλλά πάνω από όλα για να μάθεις να μαθαίνεις. Παρακάτω, θα βρεις όλες της πληροφορίες που θα χρειαστείς για να ξεκινήσεις αυτό το ταξίδι. Καλή αρχή!

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟΥ

Οι εγγραφές των πρωτοετών Φοιτητών και Φοιτητριών σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας πραγματοποιούνται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο και σε χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι ημερομηνίες εγγραφής ανακοινώνονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και ισχύουν για όλα τα Πανεπιστήμια. Συνήθως πραγματοποιούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Για να εγγραφείς στο Τμήμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που πέρασες, θα χρησιμοποιήσεις την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησες για την εισαγωγή σου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλλεις αίτηση για την εγγραφή σου και να δηλώσεις στα ατομικά σου στοιχεία τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου htpps://eregister.it.minedu.gov.gr. Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή δεν απαιτείται ταυτόχρονα και η υποβολή δικαιολογητικών.

Αφού ολοκληρώσεις την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει, στη συνέχεια, να προσέλθεις στη Γραμματεία του Τμήματός σου για να προσκομίσεις τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοπροσωπία σου (βλ. δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας). Θα πρέπει, εν συνεχεία, να επιδείξεις στις Γραμματείες των Τμημάτων το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριό σου ώστε να γίνει η ταυτοπροσωπία σου και αποκτήσεις πρόσβαση στις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος εγγραφής σου και του Πανεπιστημίου.

Για να δεις την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πάτα εδώ:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείς για να ολοκληρώσεις την διαδικασία της ταυτοπροσωπίας είναι τα εξής:

  1. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  3. Πιστοποιητικό Γέννησης (για άρρενες σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση Βεβαίωσης Σπουδών για Στρατολογική Χρήση)
  4. Μία αίτηση ταυτοποίησης των ατομικών στοιχείων σου σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί:

Υπόδειγμα Αίτησης για την περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία (1, 2, 3) κατατεθούν αυτοπροσώπως θα βρεις εδώ.

Υπόδειγμα Αίτησης για την περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία (1, 2, 3) αποσταλούν ταχυδρομικά, θα βρεις εδώ. Τα στοιχεία θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από σχετική Αίτηση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.

Εφόσον ολοκληρώσεις όλες τις παραπάνω διαδικασίες η οριστική εγγραφή σου στο Τμήμα εισαγωγής σου θα γίνει μετά από την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο των καταλόγων εγγραφέντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του, και την ταυτοποίηση των στοιχείων τους από τη Γραμματεία του Τμήματος τους.

Κατόπιν αυτού, εσύ και οι συμφοιτητές σου θα παραλάβετε τους κωδικούς σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις ακαδημαικές και διοικητικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου, όπως αυτές προβλέπονται από το Νόμο .

Η διαδικασία της ταυτοποίησης των στοιχείων ολοκληρώνει την εγγραφή του φοιτητή στο εκάστοτε Τμήμα.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Αποδέχομαι