Πρόσβαση στο eClass Πρόσβαση στο WebmailΔιαγωνισμοί

23 Ιουλίου 2018

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου: «Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

25 Απριλίου 2018

Διακήρυξη 2/2018 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού και Συντήρησης της Καθαριότητας των Κτιρίων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 24.04.2018, Αρ. 72071

12 Μαρτίου 2018

Διακήρυξη 1/2018 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Σίτιση των Φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

5 Δεκεμβρίου 2017

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτές Διαδικασίες, Αρ. Πρωτ. Γ-2749-2017

26 Ιουνίου 2017

Διακήρυξη (ΕΣΗΔΗΣ 42293) 15.6.2017, Αρ. Πρωτ. 67673

22 Νοεμβρίου 2016

Διακήρυξη 3/2016, 21/11/2016, Αρ. Πρωτ. 64139

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Αποδέχομαι