Πρόσβαση στο eClass Πρόσβαση στο WebmailEudoxus
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Eudoxus

Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων η οποία προσφέρεται από το GUNET για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:
(α) Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα
(β) Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και
(γ) Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων

http://eudoxus.gr/

Επιστροφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Αποδέχομαι