Πρόσβαση στο eClass Πρόσβαση στο WebmailMicrosoft - VMware - Dreamspark
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Microsoft & VMware

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής έχει συνδρομή στην Υπηρεσία της Microsoft Imagine Premium για την παροχή λογισμικού στους φοιτητές του και τα μέλη του καθώς και στην υπηρεσία της VMware Academic Software Program. Η πρόσβαση παρέχεται μέσω μιας τρίτης εταιρείας μέσα από τον εξής σύνδεσμο.

Στην σελίδα διαλέξτε “Sign in” για να γίνει ο έλεγχος μέσω της κεντρικής υπηρεσίας αυθεντικοποίησης.

Επιστροφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Αποδέχομαι