Πρόσβαση στο eClass Πρόσβαση στο WebmailGRNET
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπηρεσία Καταλόγου GRNET

Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης μελών της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω του καταλόγου GRNET http://ds.grnet.gr/

Επιστροφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Αποδέχομαι