Πρόσβαση στο eClass Πρόσβαση στο WebmailHarica
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ψηφιακή Υπογραφή

Μπορείτε να αποκτήσετε ψηφιακή υπογραφή μέσω της υποδομής Δημοσίου Κλειδιού “Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority – (HARICA)” η οποία είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας.

https://ca.hua.gr/

Επιστροφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Αποδέχομαι