Πρόσβαση στο eClass Πρόσβαση στο WebmailHUA Alumni
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κοινωνικό Δίκτυο Alumni

Σύστημα Διαχείρισης Αποφοίτων

To ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αποφοίτων που αποτελεί το μέσο για την επικοινωνία και ενίσχυση δεσμών μεταξύ των αποφοίτων του Πανεπιστημίου και τη διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Χρήστες του συστήματος είναι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου, εργοδότες, στελέχη επιχειρήσεων και λοιποί επισκέπτες, που μπορούν να εγγράφονται και να αλληλεπιδρούν μέσω της εφαρμογής. Η αλληλεπίδραση αυτή έχει ως στόχο αφενός τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων και την διατήρηση δεσμών των αποφοίτων με το Πανεπιστήμιο. Το έργο αφετέρου στοχεύει στη διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας και θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο για την παροχή υπηρεσιών δια βίου μάθησης στους αποφοίτους. Δευτερογενώς, θα συντελέσει στην περαιτέρω προβολή μέσω του διαδικτύου, του εκπαιδευτικού και ερευνητικού ρόλου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του συστήματος περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

-τη διαχείριση και επεξεργασία των στοιχείων αποφοίτου και του εργοδότη
-ημερολόγιο
-αναζήτηση αποφοίτων και προσφοράς εργασίας
-επικοινωνία μεταξύ των χρηστών
-χώρο συζητήσεων
-ψηφοφορίες/ερωτηματολόγια
-καταχώρηση/απόσυρση/αναζήτηση θέσεων εργασίας
-ιδεατές συστατικές επιστολές
-ομάδες χρηστών


Ακαδημαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο

Η πλατφόρμα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου στο οποίο θα συμμετέχουν οι φοιτητές, οι διδάσκοντες, οι ερευνητές και οι εργαζόμενοι στις διοικητικές υπηρεσίες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο του κοινωνικού αυτού δικτύου παρέχονται προηγμένες υπηρεσίες στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.


Αποκτήστε πρόσβαση κάνοντας κλικ εδώ.

Επιστροφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Αποδέχομαι